ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే- O Bangaru Rangula Chilaka Telugu Songs Lyrics

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే- O Bangaru Rangula Chilaka Telugu Songs Lyrics – యస్. పి. బాలు, పి. సుశీల Lyrics Singer యస్. పి. బాలు, పి. సుశీల ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే- O Bangaru Rangula Chilaka Telugu Songs Lyrics – ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవేఓ అల్లరి చూపుల రాజా ఏమనీ నా మీద ప్రేమే ఉందనీనా పైన అలకే లేదనీఓ అల్లరి చూపుల … Read more

Dhak Dhak Dhak Lyrics Telugu English -uppena-Telugu song-Lyricsnets

Dhak Dhak Dhak Lyrics Telugu English -uppena-Telugu song-Lyricsnets – Sarath Santhosh Lyrics Singer Sarath Santhosh Music Devi Sri Prasad. Dhak Dhak Dhak Lyrics telugu (దాకా దాకా దాకా ) నువ్వు నేను ఎదురైతేధక్ ధక్ ధక్మనసు మనసు ఎదురైతేధక్ ధక్ ధక్ ఆశలు అలలై పొంగుతుంటేధక్ ధక్ ధక్ఆకలి నిద్దుర మింగుతుంటేధక్ ధక్ ధక్ ఊపిరి మొత్తం ఉప్పెనైతేధక్ ధక్ ధక్చూపుల పిలుపులు మోగుతుంటేధక్ ధక్ ధక్ … Read more

Boggu Ganilo lyrics Telugu English – బొగ్గు గనిలో – World famous lover

Boggu Ganilo lyrics Telugu English – బొగ్గు గనిలో – World famous lover – Niranj Suresh. Lyrics Singer Niranj Suresh. Song Writer Ramajogayya Sastry Boggu Ganilo lyrics సారూ మస్తుంది ని జోరుగేరు మార్చింది నీలో హుషారుదూరు తీసింది పోరి ప్యారుబురుబుర్రు మోటారు కారుబొగ్గు గనిలో రంగు మణిరా ఏయోచమక్కు మందిరాచిక్కినదిరా దక్కినదిరానీకేయ్ కన్నె మోహిని సితార యోఆ క్లాసు నక్క తోక తొక్కిందేనీ లుక్ నిర్ధరింకా రాధే … Read more

Whattey Beauty Lyrics telugu English- వాట్తెయ్ బ్యూటీ – Bheeshma 2020 song-Lyricsnets

Whattey Beauty Lyrics telugu English– వాట్తెయ్ బ్యూటీ – Bheeshma 2020 song-Lyricsnets – Dhanunjay and Amala Chebolu. Lyrics Singer Dhanunjay and Amala Chebolu. Song Writer Kasarla Shyam Whattey Beauty Lyrics telugu (వాట్తెయ్ బ్యూటీ ) Whattey beauty song lyricsవాట్తెయ్ వాట్తెయ్ వాట్తెయ్ బ్యూటీనువ్వు యాడ ఉంటె అనే ఊటీ వాట్తెయ్ వాట్తెయ్ వాట్తెయ్ బ్యూటీనువ్వు యాడ ఉంటె అనే ఊటీతిప్పుతుంటే నడుమే నాటీనా కండ్లె … Read more