लहान काठी Akbar birbal Story With Moral In Marathi

लहान काठी Akbar birbal Story With Moral In Marathi एके दिवशी अकबर आणि बिरबल बागेत फेरफटका मारत होते. बिरबल एक मजेदार गोष्ट अकबरला सांगत होता. अकबर त्या गोष्टीचा आनंद घेत होता. अचानक अकबरला बांबूचा एक तुकडा जमीनीवर पडलेला सापडला. त्याला बिरबलची परीक्षा घ्यायची एक युक्ती सुचली. त्याने तो बांबूचा तुकडा बिरबलला दाखवला व त्याला म्हणाला … Read more

बिरबलची खिचडी Akbar birbal Story With Moral In Marathi

बिरबलची खिचडी Akbar birbal Story With Moral In Marathi थंडीचे दिवस होते. सम्राट अकबरने एके दिवशी एक घोषणा केली की त्याच्या राजवाडयासमोरच्या जलकुंडात जो कोणी रात्रभर उभा राहिल, त्याला शंभर सुवर्ण मुद्रा देण्यात येतील. हि दवंडी राज्यभर पिटवली गेली. ती दवंडी ऐकून एक गरीब माणूस ते साहस करायला तयार होता.तो माणूस त्या थंडीत रात्रभर जलकुंडात … Read more

चांगल्या गोष्टी Akbar birbal Story With Moral In Marathi

चांगल्या गोष्टी Akbar birbal Story With Moral In Marathi एके दिवशी अचानक बादशहाने दरबाऱ्यांना तीन प्रश्न विचारले – ‘कोणाचा मुलगा सर्वोत्तम आहे? कोणाचे दात सर्वोत्तम आहे? कोणाची गुणवत्ता सर्वोत्तम आहे’?सर्व दरबारी आपापसात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करायला लागले. त्यांच्यातील एक मोठा दरबारी बोलला ‘महाराज! राजाचा मुलगा सर्वोत्तम आहे. हत्तीचे दात सर्वोत्तम आहे. व ज्ञान ही … Read more

भावा सारखा Akbar birbal Story With Moral In Marathi

भावा सारखा Akbar birbal Story With Moral In Marathi अकबर बादशहा खूप लहान होते, तेव्हा त्यांच्या आईचा मृत्यू झाला. ते खूप छोटे होते त्यामुळे त्यांना आईचे दूध गरजेचे होते. दरबारातील एक दासी होती, तिला एक लहान मुलगा होता व ती त्याला दूध पाजत असे. ती लहान अकबरला दूध पाजायला तयार झाली. दासीचा तो मुलगा व … Read more

कंजूस माणूस Akbar birbal Story With Moral In Marathi

कंजूस माणूस Akbar birbal Story With Moral In Marathi एकदा एक कवी श्रीमंत माणसाकडे गेला. तिथे त्याने आपल्या सर्व कविता गावून दाखविल्या आणि आशा केली की तो श्रीमंत माणूस आपल्याला काहीतरी उत्तम बक्षिस देईल. परंतु तो श्रीमंत माणूस ‘अतिशय कंजूस’ होता तो म्हणाला, ‘माझ्या प्रिय कवीमित्रा, मी तुझ्या कविता ऐकून खुश झालो आहे. तू उदया … Read more

साखर आणि माती Akbar birbal Story With Moral In Marathi

साखर आणि माती Akbar birbal Story With Moral In Marathi एक दिवस, बादशहा अकबर यांच्या दरबार भरलेला होता, तेव्हा एक दरबारी हातात काचेची बरणी घेऊन आला.बादशहाने विचारले – ‘या बरणीत काय आहे?’दरबारी बोलला ‘यात माती आणि साखरेचे मिश्रण आहे.’‘ते कशासाठी?’ अकबर बादशहाने पुन्हा विचारले.‘माफी असावी, महाराज’ दरबारी बोलला. ‘आम्ही बिरबलच्या बुध्दिमत्तेची परीक्षा घेऊ इच्छितो, आमची … Read more

अकबर बादशहाचे स्वप्नAkbar birbal Story With Moral In Marathi

अकबर बादशहाचे स्वप्नAkbar birbal Story With Moral In Marathi एका रात्री, अकबर बादशहाने एक विचित्र स्वप्न बघितले की त्याचा एक दात सोडून बाकी सगळे दात पडले आहेत.दुसऱ्या दिवशी सकाळी, त्याने राज्यातील सर्व विख्यात ज्योतिष्यांना बोलविले आणि त्यांना आपल्याला पडलेल्या विचित्र स्वप्नाबद्दल सांगून त्याचा अर्थ विचारला. सर्व ज्योतिष्यांनी आपापसात विचार विनिमय करून एकमत होऊन बादशहांना सांगितले, … Read more

चांगल्याचे भले Akbar birbal Story With Moral In Marathi

 चांगल्याचे भले Akbar birbal Story With Moral In Marathi बिरबल एक ईमानदार व धर्मप्रिय व्यक्ती होता. तो दररोज कशाचीही अपेक्षा न करता देवाची प्रार्थना करायचा. देवाच्या प्रार्थनेमुळे त्याला आत्मिक समाधान व मानसिक बळ मिळत असे.बिरबल नेहमी म्हणायचा की ‘देव जे काही करतो, ते मनुष्याच्या भल्यासाठीच असते’. कधी कधी आपल्याला असे वाटते की देवाचे आपल्याकडे लक्ष … Read more