Luk Luk Tara lyrics Marathi English – neighbours -Marathi song-Lyricsnets

Luk Luk Tara lyrics Marathi English – neighbours -Marathi song-Lyricsnets – Armaan malik. Lyrics

    https://www.lyricsnets.com

Singer Armaan malik.
Song Writer Mangesh Kangane

Luk Luk Tara lyrics marathi (लूक लूक तारा )

लूक लूक तारा नव्याने पुन्हा हसला अंबर रुसले जरा

थरथर हलके त्या ओठावर होताना तनमन झुलते जरा

अवघड घासांची जादूगिरी थोडी मनमानी वाटेवरी

उमजेना काही मनाला

लूक लूक तारा नव्याने पुन्हा हसला अंबर रुसले जरा

थरथर हलके त्या ओठावर होताना तनमन झुलते जरा

अवघड घासांची जादूगिरी थोडी मनमानी वाटेवरी

उमजेना काही मनाला

पाहतो कधी तुला मी शोधतो तुझ्यातला

पाहतो कधी तुला मी शोधतो तुझ्यातला

भासते कधी मला मी वेगळ्या जगातला

अवघड घासांची जादूगिरी थोडी मनमानी वाटेवरी

उमजेना काही मनाला

लूक लूक तारा नव्याने पुन्हा हसला अंबर रुसले जरा

थरथर हलके त्या ओठावर होताना तनमन झुलते जरा

सांगते कधी कधी निळे निळे आभाळ हे

जपून हात हाथी घे खुला परी सांभाळ रे

अवघड घासांची जादूगिरी थोडी मनमानी वाटेवरी

उमजेना काही मनाला

लूक लूक तारा नव्याने पुन्हा हसला अंबर रुसले जरा

थरथर हलके त्या ओठावर होताना तनमन झुलते जरा

Also Read: Lagin Gunha Jhala lyrics Marathi – basta

Leave a Comment