Alagad Alagad lyrics marathi – अलगद अलगद – Ajinkya -Marathi song-Lyricsnets

Alagad Alagad lyrics marathi – अलगद अलगद – Ajinkya -Marathi song-Lyricsnets – Rohan Pradhan & Meenal Jain. Lyrics

 https://www.lyricsnets.com

Singer Rohan Pradhan & Meenal Jain.
Song Writer Kiran Kothawade.

Alagad Alagad lyrics marathi( अलगद अलगद )

पाहू दे ना मला पाहू दे ना मला

प्रेम डोळ्यातले पाहू दे ना मला

राहू दे ना जरा राहू दे ना जरा

गोज ओठातलं राहू दे ना जरा

तुझ्या माझ्या प्रेमाचा खेळ नवा

भवलेला शब्दांचा मेळ हवा

अलगद अलगद थोडी थोडी

फसगत होऊ दे रे ना मना

अलगद अलगद थोडी थोडी

हरकत घेऊ देना रे मना

क्षण क्षण झुरतो मी पाहताना तुला

कळकळ खुलते मी बघताना तुला

नजरेला नजरेशी खेळू दे ना जरा

मन असे का वागते सांग ना

त्याला तुझ्या स्पर्शाचा गधं हवा

अलगद अलगद थोडी थोडी

फसगत होऊ दे रे ना मना

अलगद अलगद थोडी थोडी

हरकत घेऊ देना रे मना

Leave a Comment